Světový Den Vody

Mottem letošního „Světového dne vody“ je:

 „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“

 V České republice je využívána podzemní voda přednostně pro zásobování obyvatel pitnou vodou a podílí se 45 % na celkových dodávkách vody pro obyvatelstvo a z těchto zdrojů pochází téměř ¼ z oblastí kvartérních fluviálních sedimentů.

 My v T-E-O Trvale -Ekologicky-Odbouratelný výrazně přispíváme ke kvalitě podzemních vod!

Při výrobě čisticího koncentrátu používáme pouze přírodní oleje a minerální soli. Spotřebitel nevypouští do spodních vod žádné nebezpečné látky, ba naopak. Přírodní oleje bereme z přírody a použité je opět přírodě vracíme zpět, kde opět slouží, jako hnojivo pro kořeny rostlin.

 Dalším velkým dílem, kdy přispíváme k neznečišťování vodních zdrojů je balení. Distribuujeme hustý koncentrát v malém balení. Nechceme zahlcovat přírodu dalšími, zbytečnými plastovými obaly. Spotřebitel si v pohodlí domova koncentrát naředí sám. Právě plastový odpad je úhlavním znečišťovatelem vodních zdrojů.

Přispějte i Vy vědomým nakupováním přírodních produktů: www.t-e-o.cz

 Z lásky k příští generaci.